Velkou chybou, drahý Watsone, je zabývat se domněnkami, když máme přesná fakta.